• 
Када се то буде десило, а десиће се зато што тако желимо и зато што сви верујемо у Јумко и његову будућност, судбина Ју
12345678910