• 
Отварајући фестивал градска секретарка за културу Ивона Јевтић приметила је да се на „Софесту“ прожима позитивна енерги
12345678910