• 
Зајдл је један од најважнијих редитеља данашњице, познат београдској публици пре свега по филмовима „Увоз/Извоз“, „Сафа
12345678910