Тренутна локација:Хоме»Друштво»Боди

Највише жалби на заказивање прегледа

У току 2016. заштитницима права осигураних лица обратило се 18.850 особа због проблема у остваривању права из обавезног здравственог осигурања, и поднето 297 пријава о повреди прва из здравственог осигурања, наводи се у извештају Републичког фонда за здравствено осигурање.

„Укупно је поднето 297 пријава о повреди права из здравственог осигурања. Највећи број пријава о поврди права поднет је заштитнику права осигураних лица у Клиничком центру Војводине (97) и у Здравственом центру Врање (43). Више од десет пријава имали су и Општа болница Краљево (15), Општа болница Суботица (23), Дом здравља Пожаревац (13), ВМА (19) и Дом здравља Нови Сад (19)“, наводи РФЗО.

Од укупно 149 здравствених установа, у којима је обезбеђена заштита прва осигураника, пријаве о повреди права из здравственог осигурања евидентиране су у 43 здравствне установе.

Због нељубазности и чекања 67 пријава
Пријаве о повреди права из здравственог осигурања, за које је утврђено да нису у надлежности заштитника права осигураних лица, а које су се односиле на нељубазност медицинског особља, дуго чекање у редовима на обављање прегледа, начин лечења и слично, прослеђене су на даљу надлежност. Директорима здавствених установа прослеђене су 53 такве пријаве, 13 је упућено здравственој инспекцији Министарства здравља РС, а једна пријава саветнику за заштиту права пацијената.

„Од 297 пријава о повреди права из здравственог осигурања, поступањем заштитника утврђена је њихова основаност у 181 случају. За 93 пријаве утврђено је да није било повреде права из здравственог оигурања, док 12 пријава није разматрано јер их није поднео осигураник, односно законски заступник, а 11 пријава повукли су подносиоци“, каже се у извештају Фонда.

Најчешћи разлог подношења пријаве је немогућност остаривања права на специјалистичко-консултативни, односно дијагностички преглед. Поступањем заштитника, осигураницима је омогућено остваривање права на преглед у року од 30 дана од дана јављања осигураника здравственој установи, како је и утврђено законом.

„У случајевима када осигуранику није било омогућено заказивање прегледа у прописаном року, заштитник га је обавештавао о могућностима и начину рефундације трошкова за пружене здрсвтвене услуге у приватној пракси или у допунском раду здравствене установе с којом је закључен уговор - објашњавају у РФЗО“.

„Прошле године 18.850 осигураника обратило се заштитнику ради добијања информација и проблема у остваривању права. Питања у вези са остваривањем права упутило је 9.227 осигураника, а број осигураних лица који су се обратили због пружања помоћи износио је 9.623 - кажу у Фонду и напомињу да се 2014. за помоћ обратило 20.026 грађана, а у 2015. 20.066 осигураника“.

Љ. Петровић

Next Article