Тренутна локација:Хоме»Друштво»Боди

Радионица на ПМФ-у: Вода важан животни ресурс

У организацији ПМФ-а, ова радионица одржава се 22. пут, траје до 21. септембра, а окупља стотинак учесника. Централне теме овогодишње радионице су одрживо снабдевање водом за пиће и нови приступ у пречишћавању и контроли квалитета отпадних вода. Током радионице биће одржана и три панел дискусије на теме: Основни проблеми изворишта воде за пиће и како их решити; Мониторинг у оквиру планова за безбедно снабдевање водом за пиће и Мониторинг отпадних вода. Како организатори истичу, осим што има дугу традицију овај скуп се сматар водећим земљи када је реч из областима квалитета воде за пиће, управљања квалитетом и водоснабдевањем уопште, управљања отпадним, површинским водама и седиментом.

У фокусу нашег скупа је квалитет воде, како воде за пиће, тако и отпадних вода. Ове године разматраћемо и стање и квалитет ресурса воде за пиће и третман воде за пиће с аспекта утицаја климатских промена. Тај аспект је битан, а до сада није било довољно укључиван у све стратегије и метеодологијеј које се баве проценама као треба поступати, односно чувати ресурсе. Исто важи и за третман отпадних вода. Сви видимо да су и ту присутне разне ексцесне ситуације. Како услед климатских промена имамо периоде суша и периоде великих падавина, технолошка решења морају бити прилагођена третирању воде у свим ситуацијама, каже др Срђан Рончевић, редовни професор ПМФ-а, Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине.

На питање колико се слуша струка ван академске заједнице, и да ли се знање довољно примењује у пракси, професор Рончевић каже да је ситуација у том погледу разнолика.

Постоје неке средине, привредни субјекти и инститиције које ангажују стручњаке да им помогну у решавању проблема вода и труде се да њихово знање примене. Нажалост, постоје и оне које ангажују стручњаке, али не поступају према њиховим упутствима, јер код њих заправо не постоји воља да се то реализује. Постоји трећи приступ у којем се ангажују стручњци из иностранства и њихове технологије па онда имамо и стуације, без обзира на њихова велика искуства и референце, да код нас на терену праве промашаје или доносе прескупа решења. Увек покушавамо да макисмално ангажујемо домаће ресурсе у оперативи, технолгији, сервису... Значи максимално ангажовање свих капацитета како би се упослили и наша индустрија и наше становништво. Некада за та решења треба мало више времена, она траже мало већи ангажман свих и због тога се заобилазе. Често се погрешно мисли да се варијантом „кључ у руке“, све најлакше реши.

Модерне лабораторије резултат рада

Деканица ПМФ проф. Др Милица Павков Хрвојевић наглашава да скуп „Квалитет вода“ одржава у организацији лабораторије Катедре за испитивање квалитета вода која на ПМФ-у постоји више од 35 година.

Ова група настала је захваљујући визионарском духу и ентутијазму једне групе професора, на челу са професором Божом Далмацијом, која је још пре толико година препознала шта ће бити свестки проблем данашњице којим се сада сви баве, а то је испитивање вода на нашој планети. То је група која, осим научног и стручног квалитета има још један битан, а то је повезивање с привредом. На овоме ради један од истраживачких тимова који је имао највише научно-истраживачких пројеката, како националних, тако и међународних. Резултат свега тога су модерне, акредитоване лабораторије с опремом и инструментима које ће и учесници ове радионице имати прилику да виде, каже деканица Милица Павков Хрвојевић.

По речима професора Рончевића, у овој области често долази и до проблема надлежности, несарадње одређених служби чије се надлежности у решавању проблема укрштају. Проблем вода није само ствар јавно-комуналних предузећа него и других инстутуција и на покрајинском и на републичком нивоу. И када имамо сво знање и добру вољу, некада се дешава да је ситуација административно нерешива. Такође, проблем је непостојање довољно кадрова, компететентних људи за решавање таквих проблема.

Овакав скуп управо служи да проширмио знање и повећамо компетентност људи. Отуд имамо стотинак учесника радионице који долазе из различитих предузећа, из привреде, оних који су загађивачи, а и оних комуналних предузећа која треба да сакупљају воду, третирају је и о њој брину. На овој радионици присутни су и наши студенти јер нам је жеља да их одмах укључујемо у реалне проблеме, каже проф. Рончевић.

В. Црњански

Next Article