Тренутна локација:Хоме»Друштво»Боди

Заштитник грађана: Унапредити положај старијих у Србији

Свеобухватан положај старијих у Србији може се оценити као изузетно тежак и за многе од њих безнадежан, оцењује Јовић.

Како каже, сарадња са надлежним органима на доношењу овог документа биће још једна од кључних активности Заштитника грађана у овој области. 

Тежак положај старијих у Србији, каже Јовић, последица је општег сиромаштва друштва као и све веће кризе традиционалних моралних вредности која наше друштво задњих пар деценија прожима. 

Међугенерацијска солидарност и брига о старима, поред осталих вредности у друштву, у великој мери су урушене последњих неколико деценија. Највећи број старијих прима изузетно мале пензије, недовољне да обезбеде, често и голу егзистенцију, наводи Јовић у саопштењу. 

Оцењује да низак животни стандард узрокује нарушавање права, пре свега из области економске, социјалне и здравствене заштите. 

Старији су, каже, најчешће и жртве свих видова дискриминације, а неретко и породичног насиља. 

Имајући у виду нарочиту рањивост ове групе становништва, Заштитник грађана ће се у наредном периоду уз помоћ Савета за права старијих, још интензивније посветити унапређењу положаја ове групе грађана, пре свега кроз информисање о правима која им припадају и начину њихове заштите, најавила је Јовић.

Next Article