Тренутна локација:Хоме»Економија»Боди

У јавном сектору плате готово 500 евра

Наиме, просечна нето зарада у Србији у марту је била 49.400 динара, док су запослени у Војводини тог месеца просечно зарадили 47.001 динар. Дакле, сви запослени у јавном сектору, односно они којима је држава послодавац, у марту су, у просеку, зарадили више од војвођанског просека, док су само они који раде у јавним локалним предузећима и запослени у администарацији у локалу у просеку зарадили мање од републичког просека.

У марту су, у просеку, најтање коверте у јавном сектору примили запослени који раде у јавним локалним предузећима где је просечна зарада у том месецу била 47.511 динара, што је око 5.000 више од просечне зараде запослених у региону Шумадије и западне Србије, где су исплаћена најнижа просечна мартовска примања од 42.725 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у јавним државним предузћима – 69.084 динара, а та зарада виша је и од највише просечне зараде исплаћене у Београдском региону, која је у марту била 60.229 динара.

Просек у администрацији 58.079 динара

Просечна мартовска зарада у јавном сектору у администрацији на свим нивоима била је 58.079 динара. Занимљиво је да су зараде у админстрацији на нивоу покрајине више него на нивоу државе. Наиме, у коверте оних који раде у администрацији у покрајини стао је 61.821 динар, док су они који раде у администрацији државе тог месеца у просеку зарадили 60.196. Најмање зараде у администрацији у марту имали су они који раде на тим пословима на локалном нивоу – 47.489 динара.

У свега неколико делатности просечна мартовска примања била су виша него у јавном сектору. Више су зарадили запослени у области финансијске делатности и делатности осигурања – 95.769 динара, рударства – 75.198, снадбевања електричном енергијом, гасом и паром – 79.141, информисања и комуникације – 87.422, те запослени у области стручне, научне, иновационе и техничке делатности – 58.983 динара.

Запослени у јавном сектору су, у просеку, зарадили више од запослених у области пољопривреде, шумарства и рибарства – 41.658 динара, прерађивачкој индустрији – 45.271, снабдевању водом и управљању отпадним водама – 43.745, као и у грађевинарству, где је просечна мартовска зарада била 43.144 динара. Мање од републичког просека биле су и зараде у трговини на велико и мало и поправци моторних возила – 40.961 динар, саобраћају и складиштењу – 44.293, админстративним и помоћним услужним делатностима – 42.420, здравственој и социјалној заштити – 48.683, области уметност, забава реакреација – 41.362, осталим услужним делатностима – 39.429, као и у области услуга смештаја и исхране, где су мартовска примања била најнижа и где је просечна зарада била 31.750 динара.

Нешто више од републичког просека у марту су зарадили запослени у јавном сектору у области здравственог и социјалног рада јер су просечне зараде биле 49.817 динара. Запослени у образовању и култури су у просеку у марту зарадили 52.314 динара.

Д. Млађеновић

Next Article