Тренутна локација:Хоме»Политика»Боди

Рок за предају извештаја о трошковима кампање 22. мај

''Сви политички субјекти који су имали кандидате на претходним председничким изборима у обавези су да у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора поднесу Агенцији извештај о трошковима изборне кампање. Како је извештај о коначним резултатима избора објављан 20. априла тако сви политички субјекти имају обавезу да извештај Агенцији поднесу до 20. маја'', рекла је Танјугу помоћница директора Агенције Катарина Дакић.

Према њеним речима, како рок ''пада'' у суботу, 20. маја, он се помера на 22. мај, односно до првог радног дана.Она је подсетила да је 11 политичких субјеката - политичких странака, коалиција и група грађана, имало своје кандидате на изборима за предсеника и да су сви они у обавези да поднесу извештаје о трошковима изборне кампање.

Како је рекла, на том извештају политички субјекти су дужни да прикажу све приходе и трошкове, податке о евентуалним кредитима које су узимали, изборном јемству, односно све оно што се односи на финансије изборне кампање.''Сви политички субјекти су у обавези да преузму образац са сајта Агенције, попуне га и поднесу га и у електронској форми, а затим га одштампају заједно са добијеним бар кодом и доставе писану верзију Агенцији'', обијаснила је Дакић.

Дакић је навела и да ће против свих оних који не буду поднели извештаје Агенција поднети захтев за покретање прекршајног поступка.Захтев за покретање прекршајног поступка Агенција подноси и ако извештај није поднет на начин како је предевиђено законом, односно, ако не приказује све податке које би требало, ако политички субјект није отворио посебан рачун преко кога иде сав промет у изборној кампањи...

Она је истакла да ће Агенција, након провере ко је све доставио извештај, контролисати тачност и истинитост наведених података и то на основу прикупљених података из мониторинга изборне кампање.Како је навела, Агенција је и ове године организовала мониторинг - мрежу посматрача који су прикупљали податке на терену и на прописаним обрасцима достављали их Агенцији.

''Прикупљамо податке и од банака, пружалаца услуга, физичких и правних лица који су били финансијери" закључила је Дакић.

Next Article